ADCC Czech Open 2016

ADCC Czech Open 2016

FB: https://www.facebook.com/events/959017317538559/

———————- ENGLISH INFO BELOW ———————-

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Datum: sobota 11. 6. 2016
Místo konání: hala ZŠ Pionýrů 400 (bývalá 6. ZŠ), Frýdek-Místek, Česká republika
Pořadatel: ADCC Czech Republic, web: www.adcc.cz, e-mail: adcc.cz@gmail.com
- ředitel turnaje: Jan Paldus, mobil +420 728 113 458
- organizace: Robin Javorek, mobil: +420 724 711 515
Startovné: 400 CZK / 15 EUR / 60 PLN
Registrace:  do úterý 31. 5. 2016 do 23:59 zde: http://goo.gl/forms/eid2MazoIr
Platba:
   – CZK: 2900792073/2010
   – zahraniční platby: platba na místě
Platba musí být připsána na účet nejpozději v pátek 3. 6. 2016.
Vstupné pro diváky: zdarma
 

Turnaje se mohou zúčastnit pouze předem přihlášení závodníci.
PŘIHLÁŠENÝ ZÁVODNÍK JE TEN, KTERÝ MÁ ZAPLACENÉ STARTOVNÉ!

ČASOVÝ HARMONOGRAM

a) Bude zveřejněn ve čtvrtek 9. 6. 2016 v závislosti na počtu startujících.
b) Vyhlášení nejlepších a předání cen průběžně.

Pořadatel si vyhrazuje právo na jakékoliv změny.

CENY

  • vítěz každé kategorie Elita a Ženy obdrží 100 EUR
  • vítěz každé kategorie obdrží diplom, medaili a pohár
  • 2. a 3. místo v každé kategorii obdrží diplom a medaili (boj o 3. místo)
  • nejlepší tým obdrží pohár (do týmů se nezapočítávají dětské kategorie)
  • další ceny dle sponzorů

PRAVIDLA a VÁHOVÉ KATEGORIE

Pravidla budou upřesněna na místě. Při nedodržení předem nahlášené hmotnostní a věkové kategorie bude závodník diskvalifikován bez náhrady startovného. Není váhová tolerance.

Těšíme se na Vaši účast na ADCC Czech Open 2016 ve Frýdku-Místku.

———————- ENGLISH INFO ———————-

GENERAL REGULATION

Date: Saturday 11 June 2016
Place: hall (school) Pionýrů 400, Frýdek-Místek, Česká republika
Promoter: ADCC Czech Republic, web: www.adcc.cz, e-mail: adcc.cz@gmail.com
- director: Jan Paldus, mobil +420 728 113 458
- organization: Robin Javorek, mobil: +420 724 711 515
Starting fee: 400 CZK / 15 EUR / 60 PLN
Registration:  until Tuesday 31 May 2016 until 23:59 here: http://goo.gl/forms/eid2MazoIr
Payment:
   – CZK: 2900792073/2010
   – foreign payment: on place
Payment must be transfered until Friday 3 June 2016.
Entrance for spectators: free
 

Championship is for registered competitors only!
REGISTERED COMPETITOR IS THE ONE WHO MADE A PAYMENT!

TIME SCHEDULE

a) Time schedule will be announced on Thursday 9 June 2016 according to the quantity of competitors.
b) Announcement of winners will take place at the end of each category.

Promoter has right to change anything.

AWARDS

  • winner of each category Elite (Professional) and Women gets 100 EUR
  • winner of each category gets diploma, medal and cup
  • 2nd and 3rd place in each category gets diploma and medal (fight for 3rd place)
  • the best team gets cup (without kids categories)
  • additional prizes according to sponsors

RULES

The rules will be clarified on the place. There is not weight tolerance (DQ without payment return).

We are looking forward to your participation in ADCC Czech Open 2016 in Frýdek-Místek.

Prozatím žádné komentáře.

Přidat komentář