Recent Posts by admin

ADCC se rozrůstá

ADCC federace pokračuje v expanzi, jak řekl předseda Evropské ADCC Marko Leisten, je to neúnavná práce, která měla za následek vstup další země do federace. Poslední členskou zemí je Česká republika. 

Nová federace je tvořena Janem Paldus jako prezidentem a Robinem Javorkem jako vice-prezidentem. Česká republika se připojuje k dalším 40 zemím, jako je Řecko, Německo, Brazílie, Bulharska,...

Číst více

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.